Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 15 2017

sabinek
4647 5d50
sabinek
9153 e39f
Reposted fromlonely-girl lonely-girl viatatuaze tatuaze
sabinek
3064 946a

May 28 2017

sabinek
5592 4b7e 500
Reposted fromchceuciec chceuciec viaszydera szydera
sabinek
sabinek
sabinek
5953 908b 500
Reposted fromDennkost Dennkost viauaremyheaven uaremyheaven
9360 9912
Reposted frommymommademedoit mymommademedoit viaolalaa olalaa
sabinek
4382 5949 500
Reposted fromPoranny Poranny viabadblood badblood
sabinek
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viagorky gorky
sabinek
Reposted fromlaserpony laserpony viagorky gorky

May 09 2017

sabinek
4647 5d50
8043 6d9b
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viatatuaze tatuaze

March 26 2017

sabinek
Reposted fromfoodforsoul foodforsoul viakaat kaat
1294 1e09 500

itzthebutz:

Has this been done yet?

Reposted fromishtarelisheba ishtarelisheba viakaat kaat
sabinek
3461 5e9b
Reposted fromsnowlake snowlake viazupson zupson
sabinek
8434 afe8
"Don't try" ("Nie próbuj"). Żona Ch. Bukowskiego, Linda Lee Bukowski twierdzi, że ma to oznaczać: "Jeżeli spędzasz cały czas próbując, wtedy wszystko co robisz to tylko próbowanie. Więc nie próbuj. Po prostu rób"

so... don't try
Reposted fromairwave airwave viazupson zupson
sabinek
może nie byłeś moją pierwszą miłością
ale byłeś tą przy której
wszystkie inne miłości
stały się nieistotne
— "Mleko i miód" - Rupi Kaur
sabinek
Jak się gniewać, to się gniewać - stwierdziła Mała Mi, obierając ziemniaka zębami - Trzeba czasem być złym, każde najmniejsze stworzenie ma prawo być złe. Ale Tatuś gniewa się nie tak, jak trzeba. Nic nie wydmuchuje z siebie, tylko wciąga do środka.
— Tove Jansson, Tatuś Muminka i morze
Reposted fromrol rol viaMaryiczary Maryiczary
sabinek
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viakaat kaat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl