Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 13 2017

sabinek
9559 0950
Reposted fromfungi fungi viaoll oll

March 05 2017

sabinek
6201 129c
Reposted fromcarol91 carol91 viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
sabinek
Moja babcia często powtarzała mi: Nigdy nie mów mężczyźnie wszystkiego, dziecko - on i tak tego nie doceni, a będzie chciał więcej i więcej - i to ty będziesz zawsze tą złą. Gdy dasz mu wszystko, co ci zostanie? Musisz mieć swój kawałek siebie, jakiś mały sekret, choćby dotyczył tylko tego, jaką marmoladę lubisz najbardziej. Bo kiedy będzie naprawdę źle, będziesz mogła schować się z tą marmoladą i w jej smaku odnaleźć lekarstwo na twoje łzy.
— Alice Bloom
Reposted frompasazerka pasazerka viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj

March 03 2017

sabinek
7501 fc57 500
Reposted fromoll oll
sabinek
4224 a1d9
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
sabinek
7261 99e4 500
Reposted fromwonderwoman wonderwoman
sabinek
6192 fdcf
Reposted fromuniesienia uniesienia
sabinek

February 15 2017

sabinek
Nigdy nie zapominajcie o tym, by brać z życia jak najwięcej, nie bójcie się ryzykować, płakać ani być szczęśliwymi. Najważniejsze to być w drodze. Każdego dnia robić krok do przodu.
Reposted fromchocoway chocoway vianietutejsza nietutejsza
sabinek
3656 8473
Reposted fromdelain delain viajustmess justmess
sabinek
1490 36fa 500
Reposted fromEllaElla EllaElla viairmelin irmelin

July 02 2015

sabinek
7743 ac5f
Reposted fromzniknac zniknac

June 27 2015

sabinek
Dla kobiet nie ma ważniejszych rzeczy niż miłość. Dla miłości głupieją, dają się zeszmacić, dla miłości się poświęcają, cierpią, ryczą, tną włosy albo farbują, chudną i tyją oraz zdejmują z siebie majtki.
— Piotr C.
sabinek
9898 1b19 500
sabinek
sabinek
Reposted fromsuperfly superfly
sabinek
2975 6b9b
Reposted fromRockYourMind RockYourMind
sabinek
1185 42fc
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vianatex natex
sabinek
Każdego człowieka trzeba poznać trzy razy: 1) na osobności, 2) w towarzystwie, 3) kiedy jest pijany.
Reposted fromnormajeane normajeane viafilemona filemona
8746 3e71 500
Reposted fromtwice twice vianatex natex
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl