Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 15 2017

sabinek
Nigdy nie zapominajcie o tym, by brać z życia jak najwięcej, nie bójcie się ryzykować, płakać ani być szczęśliwymi. Najważniejsze to być w drodze. Każdego dnia robić krok do przodu.
Reposted fromchocoway chocoway vianietutejsza nietutejsza
sabinek
3656 8473
Reposted fromdelain delain viajustmess justmess
sabinek
1490 36fa 500
Reposted fromEllaElla EllaElla viairmelin irmelin

July 02 2015

sabinek
7743 ac5f
Reposted fromzniknac zniknac

June 27 2015

sabinek
Dla kobiet nie ma ważniejszych rzeczy niż miłość. Dla miłości głupieją, dają się zeszmacić, dla miłości się poświęcają, cierpią, ryczą, tną włosy albo farbują, chudną i tyją oraz zdejmują z siebie majtki.
— Piotr C.
sabinek
9898 1b19 500
sabinek
sabinek
Reposted fromsuperfly superfly
sabinek
2975 6b9b
Reposted fromRockYourMind RockYourMind
sabinek
1185 42fc
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vianatex natex
sabinek
Każdego człowieka trzeba poznać trzy razy: 1) na osobności, 2) w towarzystwie, 3) kiedy jest pijany.
Reposted fromnormajeane normajeane viafilemona filemona
8746 3e71 500
Reposted fromtwice twice vianatex natex
sabinek
7086 bd98
Reposted fromxawery xawery viafilemona filemona

June 19 2015

sabinek

Rozstawanie stało się dla mężczyzn niezwykle łatwe psychiczne. Pękła jakaś bariera społeczna do niedawna uznawana za nienaruszalną.

No niby fajna jest – myśli facet. – Na razie wystarczy, ale może gdzieś jest ta lepsza? 

Przysięga małżeńska powinna obecnie brzmieć: póki lepsze cycki nas nie rozłączą. 

Poza tym nie zapomnijmy o biologii. Za pierwszym razem jest najgoręcej  – prawda? Bo jej nie znasz. Bo jest zagadką. Bo nie wiesz jak wygląda nago. Później ci spowszednieje. Ale to będzie później. 

Mężczyźni (kobiety coraz częściej też, ale ich okres przydatności do spożycia jest krótszy) zachowują się jak hazardzista w kasynie.

Na zasadzie, spróbuję jeszcze raz. A może tym razem zgarnę wszystko. A jak mi nie wyjdzie to po prostu wrócę do domu. Do tej którą mam.

— znowu Piotr C
Reposted fromwhiskyinthejar whiskyinthejar viaDoopamina Doopamina
sabinek
1901 861e 500
Reposted frominpassing inpassing viaune-raconteuse une-raconteuse
sabinek
4143 5319 500
Reposted fromavgp avgp viaune-raconteuse une-raconteuse
sabinek
1989 918a 500
Reposted fromribka ribka viaDoopamina Doopamina

June 14 2015

sabinek
9649 d38c 500
Reposted frompompompom pompompom
sabinek
7535 9822
Reposted fromSuuoon Suuoon viapompompom pompompom

June 08 2015

sabinek
4717 e6c4
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl